ส่งมติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ – เขต ๔ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี)

นำส่งมติ กศจ.ครั้งที่ 12 22 ธ.ค. 65

ข้ามไปยังทูลบาร์