สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญชูเกียรติ แด่ “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ในจังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 1  ประจำปี 2558     

  1. นายนิคม แสวงหา “ครูขวัญศิษย์” ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำองจุ  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ประวัติและผลงาน)
  2. นางอารมณ์ เหลืองแดง “ครูขวัญศิษย์” ครู โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (ประวัติและผลงาน)

ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560

  1. นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์ “ครูยิ่งคุณ” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกบ  สพป.กาญจนบุรี เขต 3  (ประวัติและผลงาน)
  2. นายประเทือง แผนสมบูรณ์ “ครูขวัญศิษย์” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  (ประวัติและผลงาน)

ครั้งที่ 3  ประจำปี 2562

  1. นายอดิศักดิ์ บุญมา “ครูยิ่งคุณ” ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  สพป.กาญจนบุรี เขต 1  (ประวัติและผลงาน)
  2. นางจุรีพร สุทธิไส “ครูขวัญศิษย์” ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย  สพป.กาญจนบุรี เขต 4  (ประวัติและผลงาน)

ครั้งที่ 4  ประจำปี 2564

  1. นางสาวสุดา พืชนะ “ครูขวัญศิษย์” ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี  สพม.กาญจนบุรี  (ประวัติและผลงาน
  2. นายวิชัย ปลาบู่ทอง “ครูขวัญศิษย์” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 4  (ประวัติและผลงาน

 1,421 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์