สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถวายเงินทำบุญ “ วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.  นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำถวายเงินทำบุญ “ วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม รับการถวายปัจจัย  จำนวน  10,349 บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) สมทบทุนมูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) และเป็นค่าบำรุงศาสนสมบัติวัด จำนวน 1,000 บาท  ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล พรั่งพร้อมด้วยกัลยาณมิตร สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปเทอญ

ข้ามไปยังทูลบาร์