สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์