สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย พัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัย พัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อธ 1302 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นพยาน

 434 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์