สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพื้นที่นวัตกรรม…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน       การดำเนินกิจกรรมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันอันจะส่งผลไปถึงโรงเรียนและนักเรียนมากที่สุด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2, 3, 4 และ สพม.8 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี     มี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี          นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย

 373 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์