สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุม Video Conference

 796 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์