สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการอนุกรรมการ มีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 389 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์