สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้บุคลากรเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา พร้อมจัดบุคลากรหมุนเวียน    สลับวันทำงาน วันเว้นวัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกัน    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

 

 570 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์