สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผลิต Face Shield และมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผลิต Face..Shield.และมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อใช้ใส่ป้องกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อราชการภายในบริเวณสำนักงาน โดยมี นายสุชาติ     อินทรศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1        เป็นผู้รับมอบ

 

 418 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์