สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงาน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงาน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 864 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์