สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของ     เด็กหญิงธิดารัตน์ ทันนิภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภชัย มากสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและเยี่ยมบ้านนักเรียน  มีนายยศภัค จรัสศุภชยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ศึกษานิเทศก์ นายโสภณ เรืองบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

 384 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์