สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังสี ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของ เด็กชายนวพล           ชนประเสริฐ เด็กชาย ธนธรณ์ วิไลประเสริฐ และเด็กชายธนาดุล เสือศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังสี ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบุญส่ง       ล้อประกานต์สิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภชัย          มากสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการร่วมลงพื้นที่       ตรวจสอบและเยี่ยมบ้านนักเรียน มีนางสาวณัฐกาญจน์ สุภาพงศ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน        และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

 

 372 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์