สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานคณะทำงาน และนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นรองประธานคณะทำงาน และนางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานฯ เข้าประชุม    โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

 

 315 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์