สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ไปยังโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันนี้ 3 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ นางสาวธนพร เลิศโพธาวัฒนา นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ไปยังโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 1 อัตรา โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการสัมภาษณ์ พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์