สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดปฐมนิเทศ และการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดปฐมนิเทศ และการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 68 อัตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้โอวาท และ นายเจนวิทย์ ใจจง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี และคณะฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ กิจการสหกรณ์ และการออมเงิน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์