สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2562 และจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.2562 และจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

ข้ามไปยังทูลบาร์