สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “ ศธจ. สุขภาพดี มีสุข” ทุกวันพุธ

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           จัดกิจกรรม “ ศธจ. สุขภาพดี มีสุข” ทุกวันพุธ  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กรให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์