สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดปฐมนิเทศ และการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดปฐมนิเทศ        และการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ปี พ.ศ. 2562 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 111 อัตรา และการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium.สังกัด ระดับปริญญาโท ประเภท Premium.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 1 อัตรา ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562          ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้โอวาท และ นายณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ และการออมเงิน

 

 310 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์