สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุม กศจ. ครั้งที่ 10/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุม กศจ. ครั้งที่ 10/2562

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดาวดึงส์ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี /ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ชุดใหม่) เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 600 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์