สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 72 อัตรา

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้ง         ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 72 อัตรา และผู้สอบแข่งขันได้มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี        คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ           เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา         38 ค.(2) จำนวน 17 อัตรา โดยมีนายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน  ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการออมเงิน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 331 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์