สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลผู้ผ่านภาค ก. ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคล         ผู้ผ่านภาค ก. ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีฯ โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานดำเนินการสอบฯ นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็น           คณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ฯ ในครั้งนี้

 

ข้ามไปยังทูลบาร์