สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2562

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีนายอุดม เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน ในการประชุม และนายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วาระการประชุมที่สำคัญ อาทิเช่น การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ (กรณีพิเศษ) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการกองทุนการศึกษา) ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 408 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์