สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกบูธอาหารในการงานแสดงมุทิตาจิต ของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 26 กันยายน  2566 เวลา 18.00 น.  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดบูธอาหารร่วมในงานแสดงมุทิตาจิต ของจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี  ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธี และมอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์