สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

วันที่ 13-14 กันยายน 2566  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการ โดยมี  นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กร และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม และภาพบรรยากาศ >> https://bitly.ws/UNjg

 

ข้ามไปยังทูลบาร์