สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

วันอังคารที่ 5 กันยายน  2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

ข้ามไปยังทูลบาร์