สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 – 3 กันยายน  2566  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก   โดย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของ สป.ศธ. ในปีนี้ จำนวน 149 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์