สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอุดม เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุม และ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งคำร้อง ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอุดม เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุม และ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งคำร้อง ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ

 530 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์