สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. (ผ่านระบบ (Zoom)” โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์