สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2565” ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น.  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการ “เปิดบ้านวิชาการ เปิดโลกการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2565” ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 โดยนายพิรัช ราชสุภา นายอำเภอพนมทวน เป็นประธานในพิธี นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้ามไปยังทูลบาร์