สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

      วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์