ประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี มีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในการประชุม และ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การย้ายฯ การขอส่งคำร้องขอย้ายฯ (กรณีพิเศษ) การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการพิเศษ การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ฯลฯ

 6,947 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์