สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 4 จำนวน 16 ราย

เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. 2564  รอบที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายโอภาส  ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดี ปฐมนิเทศ  พร้อมทั้งการปฏิญานตนการเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ,  นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาญจนบุรี มาบรรยายให้ความรู้เรื่องกิจการสหกรณ์ และการออมเงิน  ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนที่เลือก 

 9,833 total views,  420 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์