สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อน้อมจิตรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 21  มิถุนายน  2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อน้อมจิตรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมากจากพระราชปณิธาน และเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและภาคีที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล ด้วยการช่วยหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผ่านการบริจาคโลหิต

 1,914 total views,  114 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์