สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 ราย

วันจันทร์ที่  20  มิถุนายน  2565  ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการรับรายงานตัว และปฐมนิเทศแนวปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา และเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2565  ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ได้รับทราบนโยบายและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิซาชีพ ทั้งในการปฏิบัติตน และแนวทางในนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนที่เลือก 

 1,916 total views,  105 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์