สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 7/2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี            ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายบุญชู วิวัฒนาทร เป็นประธานในการประชุม    และนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

 

 2,861 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์