สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

วันเสาร์ที่13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานศึกษากาญจนบุรี  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์  นางสาวลัดดา แสงทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3

 

 2,676 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์