สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามความมือร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (รุ่นที่ 2)

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามความมือร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (รุ่นที่ 2) ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในการลงนาม สำหรับการลงนามความร่วมมือ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ งานวิจัยทางการศึกษา การบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

 792 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์