สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ      เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี              โดยนายบุญชู วิวัฒนาทร เป็นประธานในการประชุม และนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                    ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

 

 

 5,208 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์