สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับการตรวจติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับการตรวจติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ซึ่งได้ดำเนินการติดตามการดำนเนงานการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบ Zoom meeting โดยมี นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

 

 

 7,048 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์