สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เรียน กิจกรรม “เช็คอินคนดีบอกสังคม” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้เรียน กิจกรรม “เช็คอินคนดีบอกสังคม” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์