สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จ      พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน

 4,982 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์