สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยกาญจนบุรี ด้านบริหารการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยกาญจนบุรี ด้านบริหารการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย                  โดยมี นายฉลอง ขำมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์