สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2564

เมื่อที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                             โดยนายบุญชู วิวัฒนาทร เป็นประธานในการประชุม และนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ข้ามไปยังทูลบาร์