สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ.กาญจนบุรี โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   เป็นประธานการประชุม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนบ้านพุเลียบ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย                                  และ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ทั้งนี้ นางแก้วตา ไชยภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง นำเสนอรูปแบบการพัฒนา      หลักสูตรฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน

 1,483 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์