สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง          ผู้อำนวยการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ราย โดยมีรายชื่อโรงเรียน สังกัด สพป.กจ.1 จำนวน 2 ราย สพป.กจ.2
1. นายประยูร อนันต๊ะ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
2. นางสาวจุฑามาศ ศิลปไพบูลย์พานิช รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
3. นางพัชราภรณ์ วงศ์พนิตกุล รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

 2,234 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์