สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อ่านสารของรัฐมนตรี                ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ก่อนประกาศเจตนารมณ์ และมีนางสาวอรวรรณ คำมาก          รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ข้ามไปยังทูลบาร์