สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุข บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุข บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นำบุคลากรร่วมแบ่งปัน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์