สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2564                         เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษากาญจนบุรี โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา       รองผู้ว่าราชการกาญจนบุรี เป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์