สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวปฏิบัติ       การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 -4 และ มัธยมศึกษา เขต 8 แผนการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2564 และรับทราบแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบุญชู วิวัฒนาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน มีนายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 

 4,321 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์